fbpx

Podpora Europské unie

V roce 2019 získala firma URBAN TRAINER s.r.o. . podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena
na účast firmy URBAN TRAINER s.r.o. na projekt Zdraví zaměstnanci v Praze za účelem pomoci pracovníkum dosáhnout work-life balancu
a zdravejších a spokojenejších životu. Očekávaným výstupem je pomoc a inspirace pracovníků při dosažení work-life balancu
a zdravějších a spokojenějších životů na pracovišti i mimo něj.
.

Projekt Zdraví zaměstnanci je spolufinancován Evropskou unií.